Save the Swedish Meatball!

| |

The following article appeared on the Swedish website (newspaper?) Ny Teknik. If any of our readers can read Swedish, we would love to know what it says!

Amerikaner slåss för sina bollar

Bensinstationskedjan Union 76s skyltar har blivit en del av allas vår bild av USA. Antingen vi sett dem på plats längs någon Interstate Highway eller känner igen dem från en amerikansk roadmovie. Stora lysande orange bollar på höga master, med sifferkombinationen snitsigt målad i mörkblått och vitt.
 
Nu plockas de brandgula bollarna ner en efter en. Union 76 är sedan länge införlivat i den ännu större koncernen Conoco Phillips, som tycker att det räcker med helt vanliga platta skyltar. Och att siffrorna gör sig bättre mot en röd, inte en orange, bakgrund.
 
Men Conoco Phillips bollplockning möter motstånd. På internet cirkulerar namninsamlingar till försvar för dessa motorvägarnas lysande landmärken. Det finns en hel webbplats, http://www.savethe76ball.com/ med samma syfte.
 
Kanske kan reaktionen jämföras med svenskarnas känslor när Sparbankerna bytte bort sin välkända ek.
 
Den gamla trygghetssymbolen devalverades till något som mest såg ut som en sliten femöring. Och även om 76-bollens försvarare talar om den som ett designmästerverk, så tror jag att reaktionen också nu ytterst handlar om något annat.
 
Union 76 reste sina bollar på 1960-talet, långt före alla oljekriser, i en tid då bensinen var billig, särskilt i USA, och det aldrig talades om växthuseffekten. Längtan tillbaka till den tiden delas av många, särskilt de som då var unga. Framtiden var aldrig så ljus - och heller inte så bilburen - som då.
 
Och den längtan är knappast begränsad till amerikaner. För varför skulle annars rivningen av en BP-mack längs Ringvägen i Stockholm utlösa upprörda insändare eller svenska eternitkramare samla på sig bilkuddar med Gulfsymboler.

Translation from Swedish in short

"Americans fight for their balls.
Gas station Union 76's signs has been a part of our picture of USA.
Seen on place or in any US road movie. Large orange balls on high poles with the number 76 in flashing dark blue and white.

They are now demounted one by one. Union 76 are since long a part of Conoco Phillips who thinks flat signs are enough. And that the numbers stand out better towards a red, not orange background.

But Conoco Phillips ball picking meets resistance. On the Internet name collections circulate to defend these enlighted landmarks of the freeways. There is an entire web space, http://www.savethe76ball.com/ with the same purpose.

Perhaps the reaction can be compared with the Swedes emotions when Sparbanken (One of the oldest banks in Sweden (Translator remark)) changed their famous oak logo. This old trustworthy logo was devalued into something slightly resembling a 5 cent coin.
Even if the defenders of the 76 ball calls it a masterpiece of design, I believe the reaction is about something else.

The Union 76 raised their balls in the sixties, long before any oil crisis, in a time when gas was cheap, especially in the US, and global warming was never heard off. Longing back to these times are shared by many, especially those who were young at the time. Future was never so bright - and going by car, as then.

These memories aren't limited to Americans. Why else should the demolition of a British Petroleum gas station at Ringv